Фондация „Клийнтех България“

Фондация „Клийнтех България“  е първата и единствена мрежа за чисти технологии в България чрез развитие на стратегически партньорства на местно и международно ниво с редица клъстери, центрове за технологичен трансфер, фирми и финансови институции, с които работи активно в насока развиване на иновации и подпомагане на стартиращи фирми в страната и чужбина. Организацията работи активно за въвеждане и тестване на модели за управление на процеси (технологични и стратегически) чрез прилагане принципите на отворени иновации, предоставя подкрепа за развитието на кръговата икономика в областта на водите, отпадъците и енергията, развитие на акселераторски програми и услуги за бизнес инкубиране на стартиращи фирми и др.

cleantech_bulgaria_logo_noslogan-e1455542865477